About

Peripatetic atau itinerant bermaksud bergerak atau bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Dalam erti kata lain tidak tinggal di suatu tempat dalam tempoh yang sangat lama. Seseorang yang bekerja di pelbagai tempat untuk jangka masa yang pendek.

Aristotle mengasaskan falsafah sekolah Peripatetic di Ancient Greece. Perkataan peripatetic diambil dari perkataan Greek peripatētikós yang bermaksud cenderung untuk berjalan-jalan.